ین روزها جدایی عالیشاه و نورالهی از پرسپولیس تبدیل به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های برانکو ایوانکوویج و قرمزهای پایتخت شده است. اما به نظر می‌رسید از همین حالا سرمربی کروات سرخ‌ها برای آن‌ها جانشین مناسب پیدا کرده است. گزارش تسنیم از گزینه‌های احتمالی برانکو را با هم می خوانیم: