در این گزارش می خواهیم به 5 انتقال بزرگ زمستانی در فوتبال اروپا بپردازیم.
فصل جابجایی زمستانی نزدیک است. تیم های بزرگ اروپایی برای نتیجه گرفتن در لیگ های داخلی و لیگ قهرمانان اروپا به دنبال تقویت تیم خود هستند.
چند بازیکن بزرگ با توجه به شرایط بدی که در تیم خود دارند به احتمال خیلی زیاد در تابستان سر از دیگر تیم ها درمی آورند. در این گزارش می خواهیم به 5 بازیکن بپردازیم که بمب های فصل جابجایی زمستانی در قاره سبز هستند.